TUKE Interný telefónny zoznam TU v Košiciach
Slovenčina   Angličtina  
 Kontaktné osoby
 
PracoviskoKontaktná osobaE-mailTelefónne číslo
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Dekanát FBERG Daša Šoffová sekrd.fberg@tuke.sk+42155 6022025
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémovBc. Valéria Szaffková Valeria.Szaffkova@tuke.sk+42155 6022919
+42155 6022977
Ústav geoviedIng. Tatiana Taraseková Tatiana.Tarasekova@tuke.sk+42155 6022647
Ústav logistiky Kvetoslava Spanyiková kvetoslava.spanyikova@tuke.sk +42155 6023161
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Denisa Balintová denisa.balintova@tuke.sk+42155 6025190
Ústav zemských zdrojov Margita Hlaváčová margita.hlavacova@tuke.sk+42155 6025192
Vývojovo-realizačné pracoviskoIng. Eva Pitoňáková +42155 6022606
Hutnícka fakulta
Dekanát hutníckej fakulty Helga Kohlšovská dekanat.hf@tuke.sk+42155 6022023
Ústav materiálov Iveta Muliková iveta.mulikova@tuke.sk+42155 6024198
Ústav metalurgie Renáta Ivánová umet.hf@tuke.sk+42155 6022751
Ústav recyklačných technológiíIng. Tomáš Vindt PhD.tomas.vindt@tuke.sk+42155 6022426
Strojnícka fakulta
Dekanát strojníckej fakulty Valéria Koňová sekretariat@sjf.tuke.sk+42155 6022016
+421918 717496
Katedra aplikovanej matematiky a informatikyIng. Monika Ondová-Eštoková monika.ondova-estokova@tuke.sk+42155 6022232
Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstvaIng. Eva Dzurišová eva.dzurisova@tuke.sk+42155 6022461
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraníIng. Monika Ondová-Eštoková monika.ondova-estokova@tuke.sk+42155 6022232
Katedra automobilovej výroby Eva Sakmarová ktam.sjf@tuke.sk+42155 6023502
+42155 6023503
Katedra bezpečnosti a kvality produkcieIng. Michal Gorzás PhD.michal.gorzas@tuke.sk+42155 6022515
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a meraniaIng. Iveta Hadbavníková Iveta.Hadbavnikova@tuke.sk+42155 6022169
Katedra energetickej technikyIng. Slávka Mesterová kkaadi.sjf@tuke.sk+42155 6022507
Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstvaIng. Slávka Mesterová kkaadi.sjf@tuke.sk+42155 6022507
Katedra mechatroniky Mária Strojná maria.strojna@tuke.sk+42155 6022196
Katedra počítačovej podpory technológií Eva Sakmarová ktam.sjf@tuke.sk+42155 6023502
+42155 6023503
Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva Slávka Bajkayová slavka.bajkayova@tuke.sk+42155 6022925
+42155 6022152
Katedra robotiky Mária Strojná maria.strojna@tuke.sk+42155 6022196
Katedra strojárskych technológií a materiálov Eva Sakmarová ktam.sjf@tuke.sk+42155 6023502
+42155 6023503
Katedra výrobnej technikyIng. Eva Dzurišová eva.dzurisova@tuke.sk+42155 6022461
Prototypové a inovačné centrumIng. Jaroslav Melko jaroslav.melko@tuke.sk+42155 6022131 kl. 2131
+42155 6022152 kl. 2152
Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva Alena Nudzíková alena.nudzikova@tuke.sk+42155 6023233
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát fakulty elektrotechniky a informatikyIng. Štefánia Galliková stefania.gallikova@tuke.sk+42155 6022316
Katedra elektroenergetiky Dagmar Kramolišová dagmar.kramolisova@tuke.sk+42155 6023580
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikáciíIng. Zuzana Bugárová zuzana.bugarova@tuke.sk+42155 6022853
Katedra elektrotechniky a mechatroniky Zuzana Olexová zuzana.olexova@tuke.sk+42155 6022287
Katedra fyziky Alena Jakabová alena.jakabova@tuke.sk+42155 6022821
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie Tatiana Baňasová Tatiana.Banasova@tuke.sk+42155 6253574
+42155 6022575
Katedra matematiky a teoretickej informatiky Lenka Ondejková Lenka.Ondejkova@tuke.sk+42155 6023250
Katedra počítačov a informatikyIng. Daniel Mihályi PhD., Ing.-Paed.IGIPDaniel.Mihalyi@tuke.sk+42155 6022527
Katedra technológií v elektronikeMgr. Alena Focková Alena.Fockova@tuke.sk+42155 6023195
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky Danuša Topolčaniová danusa.topolcaniova@tuke.sk+42155 6022707
Počitačové centrumBc. Katarína Kubišová katarina.kubisova@tuke.sk+42155 6024006
Stavebná fakulta
Dekanát Stavebnej fakultyBc. Miroslav Jacík miroslav.jacik@tuke.sk+42155 6024190
Laboratórium excelentného výskumu Mária Sladíková maria.sladikova@tuke.sk+42155 6024255
Ústav environmentálneho inžinierstva Jiřina Čičáková jirina.cicakova@tuke.sk+42155 6024331
Ústav inžinierskeho staviteľstva Mária Begalová maria.begalova@tuke.sk+42155 6024113
+42155 6337435
Ústav pozemného staviteľstvaBc. Tatiana Gajdošová tatiana.gajdosova@tuke.sk+42155 6024139
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve Margita Orlovská margita.orlovska@tuke.sk+42155 6024376
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Dekanát Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Fakultné výpočtové centrum Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Kancelária dekana Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Katedra automobilových a výrobných technológií Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Katedra prevádzky výrobných procesov Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Katedra prírodných a humanitných vied Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Katedra procesnej techniky Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Oddelenie ekonomiky a personalistiky Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Oddelenie prevádzky Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Oddelenie projektov Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Oddelenie vedy a výskumu Magdaléna Hudačková magdalena.hudackova@tuke.sk+42155 6026452
+42151 7723012
Ekonomická fakulta
Dekanát ekonomickej fakultyJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatikyJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Katedra bankovníctva a investovaniaJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Katedra ekonomických teóriíJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Katedra financiíJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Katedra regionálnych vied a manažmentuJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Fakulta umení
Dekanát fakulty umeníIng. Mária Šafranková Maria.Safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra architektúryIng. Mária Šafranková Maria.Safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra dizajnuIng. Mária Šafranková Maria.Safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra teórie a dejín umeniaIng. Mária Šafranková Maria.Safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra výtvarných umení a intermédiíIng. Mária Šafranková Maria.Safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Letecká fakulta
Dekanát LFIng. Oto Malenčík Oto.Malencik@tuke.sk+421918 717453
+42155 6026110
Katedra aerodynamiky a simulácií Zuzana Nižníková Zuzana.Niznikova@tuke.sk+42155 6026132
Katedra avioniky Oľga Kizeková Olga.Kizekova@tuke.sk+42155 6026144
Katedra leteckej technickej prípravyIng. Mária Jozeková Maria.Jozekova@tuke.sk+42155 6026152
Katedra leteckého inžinierstva Dáša Bačíková dasa.bacikova@tuke.sk+42155 6026171
+421918 717458
Katedra letovej prípravy Božena Cieniková Bozena.Cienikova@tuke.sk+42155 6026163
Katedra manažmentu leteckej prevádzky Vojtech Rajnec Vojtech.Rajnec@tuke.sk+42155 6026200
Študentské domovy
Kultúrno-spoločenské služby Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Riaditeľstvo ŠD Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Budovateľská, Prešov Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Jedlíkova 13 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Jedlíkova 5 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Jedlíkova, Košice Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Němcovej, Košice Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Prešov, Budovateľská 13 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Rampová 7 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Urbánkova 2 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Študentské jedálne
Bufet Združené posluchárne Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bagetéria Vysokoškolská 4 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
BISTRO Nemcovej 1 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 2 - Jedlíkova 7 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 3 - Letná 9 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 4 - Nemcovej 1 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 5 - Jedlíkova 7 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 6 - Urbánkova 2 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 9 Prešov Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet Rampová 7 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
HČ Libresso Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Jedáleň Budovateľská Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Jedáleň Jedlíkova 7 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Jedáleň Nemcovej 1 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Jedáleň Urbánkova Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠJ - Nemcovej 32 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Vedenie ŠJ Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Rektorát
Bezbariérové centrumdoc. Ing. Alena Galajdová PhD.alena.galajdova@tuke.sk+42155 6022377
Ekonomický odbor Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Inštitút celoživotného vzdelávaniaIng. Erika Glovová erika.glovova@tuke.sk+42155 6023301
Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Kancelária rektora Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Katedra inžinierskej pedagogiky Slávka Krupašová Slavka.Krupasova@tuke.sk+42155 6022615
Katedra jazykov Oľga Spišáková Olga.Spisakova@tuke.sk+42155 6024185
Katedra spoločenských vied Zuzana Szabóová Zuzana.Szaboova@tuke.sk+42155 6024301
Katedra telesnej výchovyMgr. Peter Hančin Peter.Hancin@tuke.sk+42155 6024171
Legislatívno-právny odbor Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Odbor hospodárskej správy a energetiky Dominika Barteková dominika.bartekova@tuke.sk+42155 6024433
+421905 202554
Odbor rozvoja a výstavby Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Odbor učtární Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Oddelenie energetiky Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Oddelenie energetiky Dominika Barteková dominika.bartekova@tuke.sk+42155 6024433
+421905 202554
Ref.bezp. a ochr. zdravia pri práci a PO Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát autoprevádzky Dominika Barteková dominika.bartekova@tuke.sk+42155 6024433
+421905 202554
Referát informatiky Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát kontroly a sťažností Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát krízového manažmentu a ochrany osobných údajov Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát požiarnej ochrany Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát pre masmédiá Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát projektov Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát ubytovacej služby Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Sekretariát kvestora Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Univerz.centrum transferu technol. a ODV Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Univerzitná knižnica Valéria Porubská valeria.porubska@tuke.sk+42155 6027700
+421917 325929
UVZ Herľany Marta Sabadková Marta.Sabadkova@tuke.sk+42155 6964125
+42155 6964155
+421905 811097
Úsek pre inovácie a transfer technológií Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek riadenia kvality Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek vedy a výskumu Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek vzdelávania Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek zahraničných vzťahov Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Ústav výpočtovej techniky Agáta Adzimová agata.adzimova@tuke.sk+42155 6027602

© 2003-2008 Technická univerzita v Košiciach, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk