TUKE Internal university phone directory
Slovak   English  
 Contacts
 
Organisational unitContact personE-mailLandline
Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology
Dekanát FBERG Daša Šoffová sekrd.fberg@tuke.sk+42155 6022025
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémovBc. Valéria Szaffková Valeria.Szaffkova@tuke.sk+42155 6022919
+42155 6022977
Ústav geoviedIng. Tatiana Taraseková Tatiana.Tarasekova@tuke.sk+42155 6022647
Ústav logistiky Kvetoslava Spanyiková kvetoslava.spanyikova@tuke.sk +42155 6023161
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Denisa Balintová denisa.balintova@tuke.sk+42155 6025190
Ústav zemských zdrojov Emília Barbieriková emilia.barbierikova@tuke.sk+42155 6025195
Vývojovo-realizačné pracoviskoIng. Július Lišuch PhD.
Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling
Dekanát FMMR Helga Kohlšovská dekanat.fmmr@tuke.sk+42155 6022023
Ústav materiálov a inžinierstva kvality Iveta Muliková iveta.mulikova@tuke.sk+42155 6024198
Ústav metalurgie Renáta Ivánová umet.fmmr@tuke.sk+42155 6022751
Ústav recyklačných technológiíIng. Tomáš Vindt PhD.tomas.vindt@tuke.sk+42155 6022426
Faculty of Mechanical Engineering
Dekanát strojníckej fakulty Valéria Koňová sekretariat@sjf.tuke.sk+42155 6022016
+421918 717496
Katedra aplikovanej matematiky a informatiky Alena Nudzíková alena.nudzikova@tuke.sk+42155 6023233
Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstvaIng. Eva Dzurišová eva.dzurisova@tuke.sk+42155 6022461
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní Mária Strojná maria.strojna@tuke.sk+42155 6022196
Katedra automobilovej výroby Eva Sakmarová ktam.sjf@tuke.sk+42155 6023502
Katedra bezpečnosti a kvality produkcieIng. Michal Gorzás PhD.michal.gorzas@tuke.sk+42155 6022515
Katedra energetickej technikyIng. Slávka Mesterová kkaadi.sjf@tuke.sk+42155 6022507
Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstvaIng. Slávka Mesterová kkaadi.sjf@tuke.sk+42155 6022507
Katedra mechatroniky Mária Strojná maria.strojna@tuke.sk+42155 6022196
Katedra počítačovej podpory technológií Eva Sakmarová ktam.sjf@tuke.sk+42155 6023502
Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva Slávka Bajkayová slavka.bajkayova@tuke.sk+42155 6022925
+42155 6022152
Katedra robotiky Mária Strojná maria.strojna@tuke.sk+42155 6022196
Katedra strojárskych technológií a materiálov Eva Sakmarová ktam.sjf@tuke.sk+42155 6023502
Katedra výrobnej technikyIng. Eva Dzurišová eva.dzurisova@tuke.sk+42155 6022461
Prototypové a inovačné centrumIng. Jaroslav Melko jaroslav.melko@tuke.sk+42155 6022131
+42155 6022152
Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva Alena Nudzíková alena.nudzikova@tuke.sk+42155 6023233
Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Dekanát fakulty elektrotechniky a informatikyIng. Štefánia Galliková stefania.gallikova@tuke.sk+42155 6022316
Katedra elektroenergetiky Dagmar Kramolišová dagmar.kramolisova@tuke.sk+42155 6023580
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikáciíIng. Zuzana Bugárová zuzana.bugarova@tuke.sk+42155 6022853
Katedra elektrotechniky a mechatroniky Zuzana Olexová zuzana.olexova@tuke.sk+42155 6022287
Katedra fyziky Alena Jakabová alena.jakabova@tuke.sk+42155 6022821
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie Tatiana Baňasová Tatiana.Banasova@tuke.sk+42155 6022575 kl. 2575
Katedra matematiky a teoretickej informatiky Lenka Ondejková Lenka.Ondejkova@tuke.sk+42155 6023250
Katedra počítačov a informatiky Helena Švarcová Helena.Svarcova@tuke.sk+42155 6022576
Katedra technológií v elektronikeMgr. Alena Focková Alena.Fockova@tuke.sk+42155 6023195
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky Danuša Topolčaniová danusa.topolcaniova@tuke.sk+42155 6022707
Počitačové centrumMgr. Lucia Kapitančíková lucia.kapitancikova@tuke.sk+42155 6024006
Faculty of Civil Engineering
Dekanát Stavebnej fakultyBc. Miroslav Jacík miroslav.jacik@tuke.sk+42155 6024190
Laboratórium excelentného výskumu Mária Sladíková maria.sladikova@tuke.sk+42155 6024255
Ústav environmentálneho inžinierstva Jiřina Čičáková jirina.cicakova@tuke.sk+42155 6024331
Ústav inžinierskeho staviteľstva Mária Begalová maria.begalova@tuke.sk+42155 6024113
Ústav pozemného staviteľstvaBc. Tatiana Gajdošová tatiana.gajdosova@tuke.sk+42155 6024139
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve Margita Orlovská margita.orlovska@tuke.sk+42155 6024376
Faculty of Manufacturing Technologies
Dekanát Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Fakultné výpočtové centrum Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Kancelária dekana Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra automobilových a výrobných technológií Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra prírodných a humanitných vied Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Katedra procesnej techniky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Oddelenie ekonomiky a personalistiky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Oddelenie prevádzky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Oddelenie projektov Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Oddelenie vedy a výskumu Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Ústav progresívnych technológií Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Ústav riadenia výroby Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Ústav výrobnej a procesnej techniky Sylvia Ondičová Kmecová sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk+42155 6026452
Faculty of Economics
Dekanát ekonomickej fakultyJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatikyJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Katedra bankovníctva a investovaniaJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Katedra ekonomických teóriíJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Katedra financiíJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Katedra regionálnych vied a manažmentuJUDr. Mária Geralská Maria.Geralska@tuke.sk+42155 6023271
Faculty of Arts
Dekanát fakulty umeníIng. Mária Šafranková Maria.Safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra architektúryIng. Mária Šafranková Maria.Safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra dizajnuIng. Mária Šafranková Maria.Safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra teórie a dejín umeniaIng. Mária Šafranková Maria.Safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Katedra výtvarných umení a intermédiíIng. Mária Šafranková Maria.Safrankova@tuke.sk+42155 6022031
Faculty of Aeronautics
Dekanát LFIng. Oto Malenčík Oto.Malencik@tuke.sk+421918 717453
+42155 6026110
Katedra avioniky Oľga Kizeková Olga.Kizekova@tuke.sk+42155 6026144
Katedra leteckej technickej prípravyIng. Mária Jozeková Maria.Jozekova@tuke.sk+42155 6026152
Katedra leteckého inžinierstvaIng. Barbora Kováčová barbora.kovacova@tuke.sk+42155 6026171
Katedra letovej prípravyIng. Lucia Vargová Lucia.Vargova@tuke.sk+42155 6026163
Katedra manažmentu leteckej prevádzky Helena Timková Helena.Timkova@tuke.sk+42155 6026200
Students' Residence
Kultúrno-spoločenské služby Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Riaditeľstvo ŠD Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Budovateľská, Prešov Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Jedlíkova, Košice Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠD Němcovej, Košice Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Dining Halls
Bufet Združené posluchárne Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bagetéria Vysokoškolská 4 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
BISTRO Nemcovej 1 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 2 - Jedlíkova 7 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 3 - Letná 9 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 4 - Nemcovej 1 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 5 - Jedlíkova 7 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet 9 Prešov Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Bufet Rampová 7 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
HČ Libresso Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Jedáleň Budovateľská Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Jedáleň Jedlíkova 7 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Jedáleň Nemcovej 1 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Jedáleň Urbánkova Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
ŠJ - Nemcovej 32 Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Vedenie ŠJ Ružena Činčárová ruzena.cincarova@tuke.sk+421917 911601
+42155 6025837
Rectorate
Bezbariérové centrumdoc. Ing. Alena Galajdová PhD.alena.galajdova@tuke.sk+42155 6022377
Ekonomický odbor Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Inštitút celoživotného vzdelávaniaIng. Erika Glovová erika.glovova@tuke.sk+42155 6023301
Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Kancelária rektora Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Katedra inžinierskej pedagogiky Slávka Krupašová Slavka.Krupasova@tuke.sk+42155 6022615
Katedra jazykov Oľga Spišáková Olga.Spisakova@tuke.sk+42155 6024185
Katedra spoločenských vied Zuzana Szabóová Zuzana.Szaboova@tuke.sk+42155 6024301
Katedra telesnej výchovyMgr. Peter Hančin Peter.Hancin@tuke.sk+42155 6024171
Legislatívno-právny odbor Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Odbor hospodárskej správy a energetiky Dominika Medulková dominika.medulkova@tuke.sk+42155 6024433
+421905 202554
Odbor rozvoja a výstavby Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Oddelenie energetiky Dominika Medulková dominika.medulkova@tuke.sk+42155 6024433
+421905 202554
Pracovisko Ústavu súdneho inžinierstva ŽU Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Ref.bezp. a ochr. zdravia pri práci a PO Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát kontroly a sťažností Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát krízového manažmentu a ochrany osobných údajov Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Referát pre masmédiá Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Sekretariát kvestora Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Správa športových, kultúrnych a rekreačných zariadení a záujmových združení Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Univerzitná knižnica Valéria Porubská valeria.porubska@tuke.sk+42155 6027705
+421917 325929
Univerzitný vedecký park Technicom Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
UVZ Herľany Marta Sabadková Marta.Sabadkova@tuke.sk+42155 6964125
+42155 6964155
+421905 811097
Úsek pre inovácie a transfer technológií Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek riadenia kvality Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek vedy a výskumu Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek vzdelávania Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Úsek zahraničných vzťahov Natália Topoľčanská natalia.topolcanska@tuke.sk+42155 6022010
Ústav výpočtovej techniky Agáta Adzimová agata.adzimova@tuke.sk+42155 6027602

© 2003-2008 Technical University of Košice, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk