TUKE Interný telefónny zoznam TU v Košiciach
Slovenčina   Angličtina  
 Informácie pre používateľa
 

Na klapke 1111 získate informácie o pridelených nových telefónnych klapkách. Prípadnu technickú poruchu na Vašom tel. prístroji (klapke) hláste na klapke 1111.

V Telefónnom zozname zamestnancov TU môžete vyhľadávať podľa :

  ·  priezviska  - Pri zadávani napište hľadané priezvisko. Diakritika nie je povinná. Jeden znak je povinný.Ak zadáte napr. prvé 3 znaky priezviska, vyhľadajú sa všetci zamestnanci, ktorých priezvisko sa začína na zadané znaky. Pre spustenie vyhľadávania stačí stlačiť Enter.
  ·  krstného mena  - Pri zadávaní napíšte hľadané krstné meno. Platia pravidlá ako pri zadávaní priezviska.
  ·  klapky/priamej linky  - Pre vyhľadanie musíte napísať celé číslo tel. klapky alebo priamej linky, ktorú chcete vyhľadať.
  ·  pracoviska  - Jednotlivé pracoviská sú rozdelené podľa fakúlt a následne abecedne zotriedené.

V Telefónnom zozname pracovísk TU môžete vyhľadávať podľa :

  ·  pracoviska  - Jednotlivé pracoviská sú rozdelené podľa fakúlt a následne abecedne zotriedené.

Zobrazenie výsledkov vyhľadávania :

Pri akomkoľvek vyhľadávaní sa telefónne číslo zobrazí v tvare "smerovka ustredna klapka" pričom platí, ak ide o klapku, je oddelená od ústredne medzerou, priama linka je vypísaná bez medzier.

Výsledok vyhľadávania sa môže vytlačiť stlačením tlačítka Tlač.

V zozname sú všetci zamestnanci TU v Košiciach. Ak ste v tel. zozname nenašli hľadaného zamestnanca alebo je pri ňom neúplná informácia, spojte sa s kontaktnou osobou za dané pracovisko.

Aktualizácia údajov je realizovaná cez kontaktné osoby priamo na jednotlivých pracoviskách TU v Košiciach.Pracoviská, ktoré nemajú prístup k Internetu, sa o postupe pri zavádzani údajov za ich pracovisko do databázy dozvedia na dispečingu ÚVT TU, klapka  7655.


© 2003-2008 Technická univerzita v Košiciach, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk