TUKE Interný telefónny zoznam TU v Košiciach
Obsahuje VoIP čísla
Slovenčina   Angličtina  
 Aktualizácia
 
Meno :
Heslo :

© 2003-2007 Technická univerzita v Košiciach, tfzoznam@helpdesk.tuke.sk